Home Uutiset Pirkanmaalle valmistui alueellinen terveysliikuntasuunnitelma

Pirkanmaalle valmistui alueellinen terveysliikuntasuunnitelma

by Yllapito

pirkanmaa”Terveydenhuoltolain mukaisesti kunnan tulee edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä muiden kunnassa toimivien tahojen kanssa. Terveyttä edistävä liikunta tulisi nähdä keskeisenä osana kunnan strategiaa ja hyvinvointijohtamista”, todetaan Pirkanmaalle valmistuneessa uudessa terveysliikuntasuunnitelmassa.
Kouluikäisten lasten ja nuorten liikkumista voidaan Pirkanmaalla edistää esimerkiksi lisäämällä lähiliikuntapaikkoja ja varmistamalla niiden esteettömyys, pyytämällä lapset mukaan suunnittelemaan koulun pihaa ja kannustamalla lapsia kulkemaan koulumatkat pyöräillen tai kävellen.
Aikuisväestön terveysliikuntaa voidaan lisätä muun muassa huolehtimalla kevyen liikenteen väylien kunnosta ja esteettömyydestä, ylläpitämällä luistelu- ja hiihtopaikkoja, mahdollistamalla luontoliikuntaympäristöjen käyttäminen ja huomioimalla niiden saavutettavuus sekä mahdollistamalla matkaliikunta esimerkiksi suihkutiloja tarjoamalla sekä kannustamalla työskentelyn tauottamiseen työpaikoilla.
Väestön fyysinen aktiivisuus ja liikunnan vähäisyys aiheuttaa merkittäviä ja yhä kasvavia haasteita suomalaiselle yhteiskunnalle ja yksittäiselle kunnalle. Kaikenikäisten terveysliikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta edistämällä on kunnan mahdollista tarttua tähän haasteeseen. Liikkumisen terveysvaikutuksia ja taloudellisia säästöjä voidaan nähdä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
Valmisteilla olevan liikuntalain mukaan kunnan vastuulla on luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä että hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä kehittämällä kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä.
Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma on tarkoitettu käytännön työkaluksi lisäämään Pirkanmaan kuntien kaikkien toimialojen, yksityisen työterveyshuollon ja kolmannen sektorin toimijoiden poikkihallinnollista yhteistyötä ja tukemaan terveysliikunnan suunnittelua. Alueellisen terveysliikuntasuunnitelman toimeenpanoa tukevat ja koordinoivat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, UKK-instituutti sekä Hämeen Liikunta ja Urheilu. Suunnitelman alueellista toteutumista arvioi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.
 
 
 
 
 

0 comment
0

You may also like

Leave a Comment