Home Uutiset EHFA 4th International Standards Meeting – Raportti tilaisuudesta

EHFA 4th International Standards Meeting – Raportti tilaisuudesta

by Yllapito

Trainer4You:n nelihenkinen iskuryhmä vieraili EHFA:n vuotuisessa, liikunta-alan koulutusstandardeja käsittelevässä, kansainvälisessä konferenssissa Unkarin Budapestissa. Edustusta paikalla oli kahdeksastatoista maasta, mukaanlukien ”täyslaidallinen” amerikkalaisia kollegojamme eri koulutustahoista ja järjestöistä. Myös akateeminen maailma oli vahvasti edustettuna, joten tohtorin tai professorin etuliitteet koristivat yhden jos toisenkin nimikylttiä.
EHFA meeting

The real problem is not obesity, it’s inactivity.

Ensimmäisen konferenssipäivän väkevimmästä esityksestä vastasi Madridin liikuntatieteellisen yliopiston dekaani, Professori Alfonso Jimenez. Esityksen kantavana teemana oli liikunnan aiempaa järjestelmällisempi sulauttaminen sairaanhoitoon ja terveydenhuoltoon.
Jimenez peräänkuulutti ammattirajoja rikkovaa verkostoitumista, mutta muistutti että tähän yhteistyöhön tarvitaan myös sitä tukevia rakenteellisia muutoksia ylemmiltä tahoilta käsin. Tämä voi Jimenezin mukaan tapahtua vain tutkittuun tietoon pohjautuen. Tutkimustiedon osalta Jimenez mainitsi lääketeollisuuden käyttävän noin 12 prosenttia yhteenlasketuista liikevaihdoistaan tutkimukseen – euroissa mitattuna huomattavasti liikunta-alaa enemmän.

”To compete with these guys [pharmaceutical industry], we need research based evidence.”
– Prof. A. Jimenez

Esitys herätti runsaasti keskustelua ja seminaarin ensimmäisen päivän puheenaiheet niin seminaarisalissa, käytävillä, kuin kahvipöydissä pyörivätkin hyvin vahvasti juuri liikkumattomuuteen liittyvän globaalin ongelman ympärillä. Inaktiivisuusongelman luonnollisena jatkeena liikunnan ammattilaisten kasvava merkitys tulevaisuuden terveydenhuollossa keräsi runsaasti sivuosumia polttavien puheenaiheiden kategoriassa.
Yleisössä jonkinlainen rakenteellinen sysäys liikkumisen pariin nähtiin väistämättömänä, ovathan kyseessä myös valtava taloudellinen ongelma. Totesipa eräs britti kovaäänisesti, että autoillessakin kuskilla on vastuu turvavyön kiinnittämisestä.

”Jos et sen vertaa oman terveytesi turvaamiseksi tee, olet onnettomuuden sattuessa omillasi – erityisesti vakuutusyhtiön silmissä.”

Omasta terveydestään vastuun ottaminen liikunnan keinoin nähtiin samanlaisena ”turvavyönä”, jota ennemmin tai myöhemmin – tavalla tai toisella – tullaan edellyttämään.
Liikuntapalveluja tarjoavia ajatellen tulevaisuudessa kasvavaksi markkinaksi povailtiinkin terveysliikuntaan liittyviä palveluita, mikä vastaavasti vaatii liikunnan ammattilaisilta osaamista ja ymmärrystä liikunnan terveysvaikutuksista, sekä kykyä yhdistää tätä tietoa eri kohderyhmien erityispiirteisiin – vauvasta vaariin ja diabeetikosta sydänvaivaisiin.

”Voidakseen määrätä liikuntaa lääkkeeksi, täytyy lääkäreiden pystyä luottamaan siihen, että potilas tulee olemaan osaavissa käsissä. Tässä meillä on vielä paljon tehtävää.”

Pallo pyörähti, ja päivä vaihtui Budapestissa.

”No pain, no gain – our industry has been so stupid!”

Näin avasi kuntosalilaitteita valmistavan yrityksen italialainen edustaja puheenvuoronsa viitaten edeltävän päivän keskusteluihin liikunnan vaikutuksista terveysmuuttujiin, jotka liikunta-ala on osittain itse peittänyt kovatehoisempaan harjoitteluun liittyvien mielikuvien varjoon.
Totta tosiaan. ”Ei kipuu, ei hyötyy” ei raa’an datan valossa pidä alkuunkaan paikkaansa, mikäli tarkastelukohteeksi otetaan liikunnan terveysvaikutukset. Konferenssin toinen päivä starttasikin hyvin pitkälti edellisen päivän inaktiivuuskeskusteluiden jälkihöyryistä.

Photo credit: EHFA/EREPS

Photo credit: EHFA/EREPS


Workshoppien myötä yhtenäiseksi tavoitteeksi kautta linjan iskostettiin terveydenhuollon ja liikunta-alan toimijoiden yhtenäisempi kommunikointi ja toiminta. Käytäntöön viemiseksi, päätettiin tulevan vuoden konferenssiin kutsua edustusta myös terveydenhuollon sektorilta verkostoitumista ja yhteistyömahdollisuuksia silmällä pitäen.
Koulutustahoja ajatellen kaikki edellytykset keskinäiselle verkostoitumiselle olivat jo tänä vuonna mallillaan, ja varsinkin jenkkiosasto ACE:n ja NCSF:n johdolla oli varsin avointa avaamaan koulutusjärjestelmänsä toimintamalleja, sekä oman maansa erityispiirteitä.
American Council of Excercise:n varapresidentti Graham Melstrand kertomassa delegaatiollemme mihin suuntaan PT-koulutukset jenkkilässä ovat menossa. Personal trainereiden määrän odotetaan USA:ssa kasvavan 24% nykyisestä vuoteen 2022 mennessä.

American Council of Excercise:n varapresidentti Graham Melstrand kertomassa delegaatiollemme, mihin suuntaan personal training ja koulutukset ovat jenkkilässä menossa. Personal trainereiden lukumäärän odotetaan USA:ssa kasvavan 24 % nykyisestä vuoteen 2022 mennessä.
Photo: HHUF


Erityisesti korvissa resonoi Miamin yliopiston tohtori Brian Biagiolin maininta siitä, että useat ko. yliopiston lääketieteelliseen koulutukseen valmistavan pre-medicine -koulutusohjelman opiskelijoista päättävät nelivuotisen ohjelman läpikäytyään suorittaa personal trainer -sertifioinnin ja työllistää itsensä personal trainerina, lääketieteelliseen jatkamisen sijaan. Nelivuotinen premed-vaihe kinesiologian laitoksella keventää opiskelijan lompakkoa ”The U”:ssa yhteensä noin 200 000 taalan verran, joten täysin ilmaisesta ”personal trainer -koulutuksesta” ei ole kyse.
Brian Biaglio

Brian Biaglio (Miamin yliopisto & NCSF). Copyright: EHFA/EREPS

“How do we merge increased competency and professionalism with getting everybody active?”
—Brian Biaglio

Eniten keskustelua viimeisen konferenssipäivän esityksistä herätti kuitenkin Fitness Industry Technology Council:n Bryan O’Rourken teknologiaorientoitunut demonstraatio siitä, miten teknologiat muovautuvat jatkuvasti enemmän osaksi ihmisten arkea ja tulevat pakottamaan myös liikunnan ja terveydenhuollon palveluita tarjovat tahot sopeutumaan muutokseen. (Bryanin presentaatiossaan käyttämät slaidit alla.)

“We are already in a new era of great opportunity. We have to look through the lens of the future to understand what is going on.”
—Bryan O’Rourke

Kokonaisuudessaan iloisinta oli huomata koko paikalle kerääntyneen väen puhuvan, maantieteellisistä rajoista huolimatta sitä legendaarista ”samaa kieltä”, sekä todella pyrkivän luomaan alalle globaalia verkostoa ja standardointia yhtenäistämään monia tällä hetkellä toisistaan irrallaan olevia käytäntöjä. Jonkinlaisia järjestelmällisiä toimintamalleja liikunta-ala valmennuksen ammattilaisineen tulee tulevina vuosina tarvitsemaan, valmistautuessaan ottamaan vastaan alati kasvavaa liikuntapalveluita tarvitsevien joukkoa.
Tiivistetysti listattuna, työnsarkaa seuraaville vuosille tulevat varmasti tuomaan:

  1. Inaktiivisuusongelma ja sen helpottaminen liikunta-alan toimijoiden voimin.
  2. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja liikunnan sekä sairaanhoidon toimijoiden parempi verkottuminen keskenään.
  3. Terveyttä väestötasolla edistävä ravitsemus.
  4. Kehittyvien teknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet.

Kansainvälisten tapaamisten tärkeimpiä kotiintuomisia on usein entistä kirkkaampi näkemys siitä, mikä ns. tekemisen meininki on rajojemme ulkopuolella. Mitkä asiat puhuttavat, millä tolalla toiminta käytännön tasolla laajemmalti on, ja kuinka omat näkemyksemme sekä toimintamallimme tällä hetkellä suhteutuvat muuhun maailmaan verrattuna? Näitä asioita ajatellen konferenssin anti kokonaisuudessaan olikin varsin positiivinen. Töitä samojen asioiden eteen on koko maailmassa tehtävänä paljon, mutta tekemisen suunnan, mentaliteetin ja tason suhteen voimme käsi sydämellä todeta olevamme täysin oikeilla raiteilla.
Ps. Ensimmäisen päivän teemaan liittyen, kiiri Budapestiin silmiemme eteen (kuin tilauksesta) ulkomaankauppaministerimme tuorein blogiteksti. Erittäin suositeltavaa luettavaa:
http://www.alexstubb.com/fi/publication/8/?item=533

***

***
Pysy kartalla tuoreimmista uutisista ja blogipostauksista Facebookissa! facebook-icon

Tuomas neliö

Kirjoittaja: Tuomas Liisanantti on Trainer4You:n markkinointistrategi.

0 comment
0

You may also like

Leave a Comment